Three Ballerinas - Tsuguharu Foujita

Three Ballerinas – Tsuguharu Foujita

Painter: Tsuguharu Foujita